Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Workshop Sportief Besturen op donderdag 30 oktober in het Kalhuis (16-09-14)

Besturen met een visie organiseert namens de KNDB een workshop Sportief Besturen

Hoe leuk ’t ook is, het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus! Herkenbaar, toch? Je wilt immers dat iedere dammer op z’n eigen manier en niveau de sport kan beoefenen, maar daarnaast wil je ook dat leden zich bij de vereniging thuis voelen.

Goede sfeer
Een goede sfeer binnen de club is voor veel bestuursleden een speerpunt. Daarom gaat de workshop Sportief Besturen over de manier waarop leden met elkaar omgaan en de rol die je daarin als bestuur speelt.

Vragen die tijdens de workshop aan bod komen:
– Wat voor vereniging willen wij zijn?
– Welke gedragsregels hebben wij bewust of onbewust afgesproken?

– Weet iedereen van die regels af?

– Wat is daarin mijn rol als bestuurslid?
– Hoe reageer ik als zich een ongewenste situatie voordoet?

– En (hoe) laat ik weten dat ik sportief en respectvol gedrag waardeer?

Praktijkvoorbeelden
Het mooie van deze workshop is dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen: herkenbare en alledaagse situaties komen uitgebreid aan bod. Denk aan vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor de club, maar ook heel dominant zijn. Leden die de gemaakte afspraken met een korreltje zout nemen. Topdammers die geen oog meer hebben voor het brede belang van de vereniging. Of commissieleden die ideeën van nieuwe leden niet serieus nemen, “omdat we dat vijf jaar geleden ook al geprobeerd hebben”. Uiteraard kunnen jullie zelf ook praktijkvoorbeelden aandragen!

Meer leden en vrijwilligers
Deelname aan de workshop is een mooie kans om bewuster bezig te zijn met de cultuur van je vereniging en de omgang tussen (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Als je ’t goed aanpakt kan dit op termijn zelfs een toename van het aantal leden, vrijwilligers en/of sponsoren opleveren!

Zijn jullie erbij?
Sportief Besturen vind o.a. plaats op donderdag 30 oktober in Scheveningen. De workshop start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Aan de workshop zijn voor damverenigingen geen kosten verbonden. Er kunnen in totaal maximaal 15 personen meedoen. Vol = vol! Om de workshop zo effectief mogelijk te laten zijn is het de bedoeling dat iedere vereniging door minimaal twee bestuurders vertegenwoordigd wordt.

Voor meer informatie of om je aan te melden: verenigingsondersteuning@kndb.nl. (zie ook de website https://www.besturenmeteenvisie.nl) 

Reacties zijn gesloten.