Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Witte vlekken (24-11-12)

Er ontstaan steeds meer witte vlekken op de damkaart van Nederland.

Werd er vroeger wel eens een damclub opgedoekt, tegenwoordig komt het steeds vaker voor en als we even om ons heen kijken dan kunnen we zo een paar damclubs opnoemen die ook niet ver van opheffen verwijderd zijn. Om het tij nog te keren is het inmiddels niet vijf voor twaalf maar volgens mij al ver over twaalven! Bij veel damclubs benadert de gemiddelde leeftijd die van een bejaardenhuis en ontbreekt de jeugd.

 

Als een damclub is opgeheven dan valt het niet mee om helemaal weer opnieuw te beginnen.

Hierbij mogen we bij damclub Scheveningen van ervaring spreken.

In de schaakbond voert men een beleid om de witte vlekken weer op te vullen. Hiervoor worden oudleden benaderd van opgedoekte schaakclubs.

Wat doet onze KNDB aan deze groeiende witte vlekken? Wordt het niet eens hoogtijd dat het bestuur van de KNDB een soort “alle hens aan dek”-vergadering organiseert en hierbij alle creatieve en ervaren leden uit de damwereld (en misschien van daarbuiten) uitnodigt, om vervolgens met een slagvaardig beleid op de proppen te komen. Ik denk zelf dat die kennis in de damwereld wel aanwezig is, alleen er moet wel eerst een goede inventarisatie worden gemaakt van de huidige situatie en een goede analyse voordat van een georganiseerde aanpak op grotere schaal sprake kan zijn.

Enige tijd geleden ben ik benaderd om een damclub te helpen oprichten in Maassluis. Het blijkt dat onze nieuwe Nederlanders met een marokkaanse achtergrond erg enthousiast zijn over ons damspel. De manier waarop Marokkaans dammen wordt gespeeld wijkt af van ons internationale damspel maar blijkt geen onoverkomelijke stap voor de deelnemers. Als dit project gaat lukken kan dit het begin van een groeimarkt worden. Welke nieuwe Nederlanders hebben we nog meer?

Heeft u ook last van “witte vlekken”? Ga dan naar een erkende arts en niet naar een kwakzalver.

Johan Pronk

Damclub Scheveningen

Reacties zijn gesloten.