Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen opnieuw opgericht! (11-02-05)

Eindelijk is het dan zover, een nieuwe damclub in de Haagse regio! Enkele Scheveningse leden van de Haagse damclub ODB hebben eind 2004 het initiatief genomen om Damclub Scheveningen opnieuw op te richten. Na heel veel brainstormen en vergaderen hebben we op 3 januari 2005 ons als Damclub Scheveningen ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag.

Damclub Scheveningen hield in 1963 op te bestaan door een fusie met de damclub Wie Zoekt Die Vindt. In 1973 vond een volgende fusie plaats met de Haagse Christelijke Damvereniging (HCDV) met als resultaat de huidige Damclub Den Haag.

 

Het opzetten van een damclub is niet makkelijk als men bedenkt dat het aantal clubleden, van damclubs die bij de KNDB zijn aangesloten, al jaren niet zo laag is geweest. Toch denken wij dat het op zo’n absoluut dieptepunt alleen maar beter kan gaan. In de economie gelden deze wetmatigheden tenslotte ook.

We kunnen dan ook in de eerste zes maanden van ons bestaan ons verheugen in een stijgende belangstelling van zowel dammers als niet dammers in het Scheveningse. Op dit ogenblijk zijn we de grens van 15 leden zojuist gepasseerd en hopen wij aan het eind van dit jaar het 20e clublid te kunnen inschrijven.

 

Bij het werven van nieuwe clubleden proberen we ons zoveel mogelijk te richten op nietdammers of oudclubleden. Hierbij steken we natuurlijk niet onder stoelen of banken dat we een lichte voorkeur hebben voor echte “Schollekoppen”!!

 

We zullen natuurlijk ook onze web-site nog verder perfectioneren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *