Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Clubinformatie

Welkom op de website van Damclub Scheveningen,  één van de jongste damclubs in Nederland!

Buurtcentrum Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
2584 HH Scheveningen
Clubavond elke maandag van af 19.45 uur. Jeugd vanaf 18.30 tot 19.45 uur.
In ons clublokaal is een rookverbod van toepassing.
Tijdens de zomerperiode zijn wij gewoon open!!
Iedereen die in de zomermaanden een gezellig potje wil schuiven terwijl zijn of haar eigen damclub vakantie heeft, is bij ons van harte welkom!
Consumpties zijn bij ons tegen een redelijke prijs verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u het Kalhuis vinden.  Ook bereikbaar via tramlijn 1.

Met ingang van 30 november 2017 geldt er in heel Scheveningen betaald parkeren.

Voor informatie en tarieven over parkeren in de buurt klik hier op PrettigParkeren of   op DenHaagParkeerTarieven

 

LIDMAATSCHAP 2023

Lidmaatschap van DCS kost 8,75  per maand of 100,00  per jaar
Houders van een Ooievaarspas 50% 5,00  per maand of   50,00  per jaar
……
Senioren 65+ >> algemeen 8,75  per maand of 100,00  per jaar
Junioren t/m 19 jaar 4,75  per maand of   53,00  per jaar
Aspiranten 14 t/m 16 jaar 4,75  per maand of   53,00  per jaar
Pupillen 11 t/m 13 jaar 4,75  per maand of   53,00  per jaar
Welpen t/m 10 jaar 4,75  per maand of   53,00  per jaar

 

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar, opzeggingen voor 1 december doorgeven.
Het jaarbedrag geldt alleen als het voor 1 maart is betaald. Hiervoor ontvangt u tevens het magazine “Het Damspel” van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond (KNDB). Omdat wij onze club willen opbouwen met iedereen die het spel wil leren, nodigen wij juist belangstellende huisdammers of niet clubdammers uit om een keer naar onze clubavond te komen. Nieuwe clubleden zijn de 1e maand vrijgesteld van contributie en krijgen een gratis opfris- of opstapcursus.
Via een donateurschap kunt u ons ondersteunen door een bijdrage te storten op ons banknummer NL63INGB0002924697 t.n.v. Damclub Scheveningen. KvKnr: 27273217.
Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met ons bestuur:

…….

Voorzitter Johan Pronk 06-22635470
Secretaris Gerda v.d. Meijden 06-29468740
Penningmeester Nel Lindhout 06-31150750
Algemene zaken Hanny de Vaal
Jeroen Neve
ICT Website Leco Media
Jeugdleider Johan Pronk 06-22635470
…..
E-mailadres: dcscheveningen@gmail.com
Postadres: Zwedenburg 260 2591 BM Den Haag

…….

Damclub Scheveningen opnieuw opgericht

Een nieuwe damclub in de Haagse regio! Enkele Scheveningse leden van de Haagse damclub ODB hebben eind 2004 het initiatief genomen om Damclub Scheveningen opnieuw op te richten. Na heel veel brainstormen en vergaderen hebben we op 3 januari 2005 ons als Damclub Scheveningen ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag.
Damclub Scheveningen is opgericht in 1923 en hield in 1963 op te bestaan door een fusie met de damclub Wie Zoekt Die Vindt. In 1973 vond een volgende fusie plaats met de Haagse Christelijke Damvereniging (HCDV) met als resultaat de huidige Damclub Den Haag.
Het opzetten van een damclub is niet makkelijk als men bedenkt dat het aantal clubleden, van damclubs die bij de KNDB zijn aangesloten, al jaren een dalende trent laat zien. We weten dat we tegen de stroom inzwemmen maar toch denken wij dat het op zo’n absoluut dieptepunt alleen maar beter kan gaan. In de economie gelden deze wetmatigheden tenslotte ook.
We kunnen dan ook vaststellen dat we er een stijgende belangstelling is van zowel dammers als niet dammers in het Scheveningse.
Op dit ogenblijk  is de grens van 30 leden in zicht en hopen wij aan het eind van het jaar 2015 het 40e clublid te kunnen inschrijven.
Bij het werven van nieuwe clubleden proberen we ons zoveel mogelijk te richten op nietdammers of oudclubleden. Hierbij steken we natuurlijk niet onder stoelen of banken dat we een lichte voorkeur hebben voor echte “Schollekoppen”!! maar dat is natuurlijk niet noodzakelijk. Iedereen is van harte welkom die bij ons een potje wil schuiven.
U bent van harte uitgenodigd een keer sfeer te komen proeven!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals het vroeger was wordt het nooit meer.    Al lijkt het heel mooi na de sneeuwbui in de Jacob Pronkstraat rond 1900 en was het inspirerend voor schilders. De werkelijkheid was over het algemeen bittere armoe.

 

Reacties zijn gesloten.