Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Afscheid van twee dammeesters (19-02-15)

Afgelopen donderdagmiddag namen dammeesters Piet Rozenboom en Jaap van Hal afscheid van de basisschool Willem de Zwijger in Scheveningen waar ze afgelopen seizoen regelmatig een damles verzorgden in het kader van naschoolse opvang onder auspeciën van activiteitenleraar  Wijnant Post.

Jaap van Hal is sinds vorig jaar voorzitter geworden van Damclub ODB inmiddels DC de Hofstaddammers genaamd. We hopen dat Jaap in staat zal zijn om ook bij DC de Hostaddammers een jeugdafdeling van de grond te trekken. We wensen hem veel succes.

Piet Rozenboom gaat het wat rustiger aandoen. Gezien zijn leeftijd heeft daar alle recht toe. Hij heeft vanaf het begin van Damclub Scheveningen de jeugdclub opgezet en vormgegeven. Onder dankbetuigingen en lofuitingen van school, kinderen en ouders mochten ze attenties en bloemen in ontvangst nemen.  We gaan dit belangrijke werk voortzetten met een nieuwe lichting daminstructeurs.

Wijnant Post, Jaap van Hal en Piet Rozenboom en 9 leerlingen van Willem de Zwijgerschool

Reacties zijn gesloten.